Svařovací dráty

Tato rutilová plněná elektroda je velmi univerzální díky excelentní charakteristice. Jedná se o vše polohovou plněnou elektrodu se zanedbatelným rozstřikem, snadným odstraněním strusky, jemným hořením oblouku s výborným profilem svarové housenky. Výsledkem je zvýšení produktivity a snížení námahy svářeče.
DW-A50 je vhodná pro svařování tupých a koutových svarů konstrukčních ocelí do 420MPa.
Díky svým výtečným mechanickým vlastnostem svarového kovu a nízkému obsahu vodíku (méně než 5ml), (dle EN ISO) je tato plněná elektroda vhodná pro konstrukce, stavbu lodí, mostní konstrukce, nádrže atd.

MX-100T je polohová plněná elektroda plněná kovovým práškem. Díky velmi snadnému znovu-zapálení oblouku a podávacím vlastnostem je tento drát vhodný i pro svařování tenkých plechů.
Tato plněná elektroda je velmi vhodná pro kořenové vrstvy bez použití keramických podložek jako například při svařování potrubních systémů, což vede k zvýšení produktivity ve srovnání se svařováním kořenové vrstvy metodou TIG nebo MMA.

Plněná elektroda vhodná pro ochranné plyny M21 (ArCO2) i C1 (100%CO2).

Rutilová plněná elektroda, která pracuje s velmi stabilním hořením oblouku bez rozstřiku produkující lesklý a hladký povrch svarové housenky.
Tato plněná elektroda je primárně určena ke svařování duplexních ocelí jako jsou AISI S31803, nebo EN 1.4462.
Díky vysokému obsahu dusíku a molybdenu je možné dosáhnout vysoké odolnosti proti korozi způsobené chloridy.

Rutilová plněná elektroda, která pracuje s velmi stabilním hořením oblouku bez rozstřiku produkující lesklý a hladký povrch svarové housenky se samo-odstraňující se struskou.
Svarový kov je s nízkým obsahem uhlíku 24%Cr-13%Ni. Je určen pro svařování nestejnorodých svarových spojů, jako jsou spoje korozivzdorné oceli s konstrukční ocelí. Je také vhodný k provedení první vrstvy na konstrukční oceli před navařením DW 308, nebo DW 308LP

Rutilová plněná elektroda, která pracuje s velmi stabilním hořením oblouku bez rozstřiku produkující lesklý a hladký povrch svarové housenky se samo-odstraňující se struskou.
Svarový kov je s nízkým obsahem uhlíku 24%Cr-13%Ni. Je určen pro svařování nestejnorodých svarových spojů, jako jsou spoje korozivzdorné oceli s konstrukční ocelí. Je také vhodný k provedení první vrstvy na konstrukční oceli před navařením DW 308, nebo DW 308LP

Cromacore DW 308L je rutilová, tavidlem plněná elektroda pro svařování korozivzdorné oceli s 18 % Cr / 10 % Ni. Svařovací drát je vhodný pro svařování výrobků, kde pracovní teplota nepřesahuje +400 °C. Svařovací elektroda je vhodná pro horizontální a vertikální svařování. 

Elgacore DWA 55Ni je rutilová, tavidlem plněná svařovací elektroda s 0,9 % Ni vhodná pro svařování nízkolegovaných ocelí pro použití svařování komponentů s vysokým mechanickým namáháním. Svařovací elektroda Elgacore DWA 55Ni je vhodná pro široký rozsah použití. Vyznačuje se vysokou dolností proti zlomení. 

Mědí obalený svařovací drát s 1 % Mn vhodný pro oxy-acetylenové svařování. Přídavný materiál je vhodný pro použití při výrobě konstrukcí a v potrubních systémů. 

Svařovací drát je základním, tavidlem obalovaným přídavným materiálem pro svařování Inconel 625 a podobných korozivzdorných slitin. Cromarod 82 je vhodný pro použití niklových slitin, monelů, mírně a nízkolegovaných ocelí a austenitických ocelí. Je vhodný pro použití do teplot -196 °C pro svařování ocelí s 5% a 9% obsahem niklu pro kryogenní aplikace.

Mědí obalený svařovací drát s 1 % Mn a 0,4 % Ni pro oxy-acetylenové svařování. Svařovací drát je vhodný pro výrobu kotlů a potrubních systémů. 

Svařovací drát je základním, tavidlem obalovaným přídavným materiálem pro svařování Inconel 600 a podobných slitin. Cromarod 82 je vhodný pro použití niklových slitin, monelů, mírně a nízkolegovaných ocelí a austenitických ocelí. Je vhodný pro použití do teplot -196 °C pro svařování ocelí s 5% a 9% obsahem niklu pro kryogenní aplikace.

Svařovací elektroda Cromamig 307 Si vytváří odolný, kujný 19% Cr / 9% Ni / 7% Mn austenitický korozivzdorný svár. Svařovací drát je vhodný ke svařování kalených ocelí, pancéřových desek, ocelí s 13 % Mn a obtížně svařitelných ocelí bez potřeby předehřevu. Je taktéž vhodný ke svařování nestejnorodých materiálů.