Svařovací dráty strana 3/12

Elgatig 183 CR je 1.25% Cr/0.5% Mo legovaný svařovací drát pro TIG svařování materiálů s provozní teplotou nad +570 °C (DIN 13 CrMo 44, GS-17 CrMo 55, BS 3604 stupně 620 a 621). Svařovací drát je vhodný pro použití v chemickém a petrochemickém průmyslu, kde je vyžadována vyšší odolnost proti korozi. Je doporučováno předehřátí na 150-200 °C.

Svařovací elektroda Cromamig 347 Si je primárně určena ke svařování Nb nebo Ti stabilizované 18% Cr/ 10% Ni austenitické oceli stupně 347 a 321. Je též vhodná pro svařování nestabilizovaných ocelí typu 304 a 304L. Pro konstrukční aplikace s pracovní teplotou nad 400 °C je doporučeno použít svařovacího drátu Cromamig 308H pro jeho větší pevnost při zvýšených teplotách. 

Hliníkový TIG svařovací drát obsahuje 5 % křemíku pro svařování Al / Si and Al / Mg / Si materiálů. Není vhodný pro aplikace, kde je požadována barevná stálost. Teplota tavení se pohybuje v rozsahu 570-630 °C.

Svařovací elektroda Cromamig 312 vytváří 29% Cr / 9% Ni austenitický korozivzdorný svár. Svařovací drát je vhodný ke svařování těžkosvařitelných materiálů, vyniká vysokou teplotní odolností a odolností proti oxidaci. 

Svařovací dráty z řady Elgasaw jsou mědí potažené svařovací elektrody pro podtavidlové svařování ocelí s mírnou, střední a vysokou pevností v tahu a ocelí pro nízké pracovní teploty. Svařovací dráty jsou dostupné ve většině používaných velikostí cívek a bubnů. Pro zajištění požadovaných vlastností je možné je kombinovat s příslušnými produkty řady Elgaflux.

Cromarod Duplex-140 je rutilová potahovaná svařovací elektroda určená ke svařování středně silných částí duplexní korozivzdorné ocele (W. 1.4462, SAF 2205, Uranus 45N). Svařovací drát může být též použit pro svařování nízkolegovaných materiálů (W. 1.4362, SAF 2304 a Uranus 35N).

Svařovací elektroda Cromamig 385 je primárně určena ke svařování 20% Cr / 25% Ni / 4.5% Mo / Cu plně austenitické korozivzdorné oceli používané pro její extrémní odolnost proti korozi. 

Cromarod 308 L je rutilová potahovaná svařovací elektroda pro AC/DC svařování nízkouhlíkové 18% Cr / 10% Ni austenitické korozivzdorné ocele typu 304L. Svařovací drát je též vhodný ke svařování korozivzdorné ocele stupně 304 a Nb či Ti stabilizované ocele, kde primárním požadavkem je odolnost proti korozi.

Svařovací elektroda Cromatig 347 Si je vhodná ke svařování Nb či Ti stabilizované 18% Cr / 10% Ni austenitické korozivzdorné ocele stupně 347 a 321. Svařovací drát je též vhodný pro nestabilizované ocele stupně 304 a 304L. Pro konstrukční aplikace s pracovními teplotami nad 400 °C je pro svou odolnost při vyšších teplotách doporučeno použít 308H. 

Hliníkový MIG svařovací drát obsahuje 5 % hořčíku pro svařování materiálů podobným slitinám Al-Mg a Al-Mg-Si. Velmi silný svár je odolný proti korozi v mořském prostředí. Teplota tání se pohybuje v rozsahu 560 - 630 °C.

Cromacore DW 316L je rutilová, tavidlem plněná elektroda vhodná pro svařování korozivzdorné oceli s 19 % Cr / 12 % Ni / 3 % Mo. Svařovací drát je vhodný pro svařování výrobků, kde pracovní teplota nepřesahuje 400 °C. Cromacore DW 316L je vhodný pro vertikální i horizontální svařování a velmi dobře se hodí pro svařování materiálů s tloušťkou do 3 mm. 

Svařovací dráty z řady Elgasaw jsou mědí potažené svařovací elektrody pro podtavidlové svařování ocelí s mírnou, střední a vysokou pevností v tahu a ocelí pro nízké pracovní teploty. Svařovací dráty jsou dostupné ve většině používaných velikostí cívek a bubnů. Pro zajištění požadovaných mechanických vlastností je možné je kombinovat s příslušnými produkty řady Elgaflux.

Elgamatic 135 je mědí potažená svařovací elektroda pro použití k svařování procesem MIG/MAG. Je určena pro svařování materiálů s vysokou pevností v tahu a tvrzené oceli, jako je například Weldox 700, BSC RQT 701, N-A-XTRA 70 a USS T1. Svařovací drát je vhodný pro svařování v Ar/20% CO2 nebo COochranné atmosféře. 

Svařovací elektroda Cromatig Duplex produkuje 23% Cr / 9% Ni / 3% Mo / N austenitický/feritový duplexní korozivzdorný ocelový svár s obsahem feritu FN 35. Svařovací drát je navržen pro svařování podobných duplexních korozivzdorných ocelí, které ve srovnání se standardní austenitickou korozivzdornou ocelí poskytují vyšší pevnost a vyšší odolnost proti korozi.