Elektrody pro slitiny niklu

Svařovací drát je základním, tavidlem obalovaným přídavným materiálem pro svařování Inconel 600 a podobných slitin. Cromarod 82 je vhodný pro použití niklových slitin, monelů, mírně a nízkolegovaných ocelí a austenitických ocelí. Je vhodný pro použití do teplot -196 °C pro svařování ocelí s 5% a 9% obsahem niklu pro kryogenní aplikace.

Svařovací drát je základním, tavidlem obalovaným přídavným materiálem pro svařování Inconel 625 a podobných korozivzdorných slitin. Cromarod 82 je vhodný pro použití niklových slitin, monelů, mírně a nízkolegovaných ocelí a austenitických ocelí. Je vhodný pro použití do teplot -196 °C pro svařování ocelí s 5% a 9% obsahem niklu pro kryogenní aplikace.