GTAW nerezová ocel

Svařovací elektroda Cromatig 625 je navržená pro svařování materiálu Inconel 625 a podobným niklovým slitinám, které jsou používány pro svou vynikající odolnost proti korozi. Svařovací drát je též vhodný pro svařování 9% niklové ocele pro kryogenní aplikace. 

Svařovací elektroda Cromatig 307 Si produkuje odolný, kujný 19% Cr / 9% Ni / 7% Mn austenitický korozivzdorný svár, který je vysoce odolný proti prasknutí. Svařovací drát je vhodný ke svařování kalených a pancéřových ocelí, 13% Mn ocelí, těžko svařitelných ocelí bez potřeby předehřevu a nestejnorodých materiálů.  

Svařovací elektroda Cromatig 347 Si je vhodná ke svařování Nb či Ti stabilizované 18% Cr / 10% Ni austenitické korozivzdorné ocele stupně 347 a 321. Svařovací drát je též vhodný pro nestabilizované ocele stupně 304 a 304L. Pro konstrukční aplikace s pracovními teplotami nad 400 °C je pro svou odolnost při vyšších teplotách doporučeno použít 308H. 

Svařovací elektroda Cromatig 312 vytváří 29% Cr / 9% Ni austenitický, feritový korozivzdorný ocelový svar s obsahem feritu FN 40. Svařovací drát je vhodný pro svařování těžko svařitelných materiálů s vysokou teplotní odolností a odolností proti korozi. 

Svařovací elektroda Cromatig Duplex produkuje 23% Cr / 9% Ni / 3% Mo / N austenitický/feritový duplexní korozivzdorný ocelový svár s obsahem feritu FN 35. Svařovací drát je navržen pro svařování podobných duplexních korozivzdorných ocelí, které ve srovnání se standardní austenitickou korozivzdornou ocelí poskytují vyšší pevnost a vyšší odolnost proti korozi.

Svařovací elektroda Cromatig 308 LSi je určená ke svařování nízkouhlíkových 18% Cr / 10% Ni ocelí typu 304L, je však vhodná též ke svařování korozivzdorných ocelí typu 304 a Nb či Ti stabilizovaných ocelí stupně 347 a 321 s pracovní teplotou kolem 400 °C.

Svařovací elektroda Cromatig 316 LSi je primárně určená ke svařování nízkouhlíkové Mo ocele typu 316L odolné proti kyselinám. Je též vhodná ke svařování ocele stupně 316 a Nb či Ti stabilizované ocele stupně 347 a 321. Je vhodná pro pracovní teploty pod 350 °C. 

Svařovací drátCromatig 385 je navržená pro svařování 20% Cr / 25% Ni / 4.5% Mo / Cu plně austenitické korozivzdorné oceli, která je používána pro svou vysokou odolnost proti korozi v drsných klimatických a enviromentálních podmínkách. Ve srovnání s 304 L a 316 L vyniká vyšší odolností proti mezikristalické a stresové korozi.

Svařovací elektroda Cromatig 318 Si je vhodná pro svařování Nb či Ti stabilizované 18% Cr/12% Ni/3% Mo austenitické korozivzdorné ocele stupně 316 Cb a 316 Ti. Svařovací drát je primárně určen pro svařování materiálů s pracovní teplotou nad 400 °C.

Svařovací elektroda Cromatig 310 je primárně určena ke svařování 25% Cr / 20% Ni plně austenitické korozivzdorné ocele typu 310 používané pro svou odolnost proti korozi při zvýšených teplotách. Svařovací drát je vhodný pro svařování těžko svařitelných a nestejnorodých materiálů. 

Svařovací elektroda Cromatig 82 je primárně určená ke svařování materiálu Inconel 600, Incoloy 800 a podobných niklových slitin určených pro vysokou pracovní teplotu. Svařovací drát je velmi vhodný pro svařování nestejnorodých materiálů. Je vhodný též pro svařování 5% a 9% niklové ocele pro kryogenní aplikace.