SMAW nerezové oceli

Cromarod 316 L je rutilová potahovaná svařovací elektroda vhodná pro AC/DC svařování nízkouhlíkových Mo legovaných ocelí. Svařovací drát je též vhodný ke svařání ocelí typu 316 s normálním obsahem uhlíku a také Nb či Ti stabilizovaných ocelí používaných při pracovních teplotách do 400 °C.

Cromarod 383 je rutilová tavidlem potahovaná svařovací elektroda určená ke svařování plně legované asutenitické korozivzdorné ocele (Sandvik Sanicro 28). Svařovací drát vytváří 27% Cr / 31% Ni / 3,5% Mo / 1% Cu svár odolný proti korozi v neoxidujícím kyselém prostředí. 

Cromarod 312 je rutilová potahovaná svařovací elektroda, která tvoří 29% Cr / 9% Ni austenitický/feritový korozivzdorný svár s obsahem feritu přibližně FN 50. Svařovací drát je vhodný ke svařování těžkosvařitelných a nestejnorodých materiálů. 

Cromarod Duplex-140 je rutilová potahovaná svařovací elektroda určená ke svařování středně silných částí duplexní korozivzdorné ocele (W. 1.4462, SAF 2205, Uranus 45N). Svařovací drát může být též použit pro svařování nízkolegovaných materiálů (W. 1.4362, SAF 2304 a Uranus 35N).

Cromarod 308 L je rutilová potahovaná svařovací elektroda pro AC/DC svařování nízkouhlíkové 18% Cr / 10% Ni austenitické korozivzdorné ocele typu 304L. Svařovací drát je též vhodný ke svařování korozivzdorné ocele stupně 304 a Nb či Ti stabilizované ocele, kde primárním požadavkem je odolnost proti korozi.

Cromarod 385 je rutilová potahovaná svařovací elektroda navržená pro svařování plně austenitické korozivzdorné 20% Cr / 25% Ni / 4.5% Mo / Cu ocele používané pro svou odolnost proti korozi v nepříznivých podmínkách. Při použití se vyvarujte předehřevu (max. 150 °C).

Svařovací elektroda Cromarod 310 je rutilová potahovaná elektroda primárně určená ke svařování 25% Cr / 20% Ni austenitické korozivzdorné ocele typu 310 používané pro svou odolnost proti korozi při zvýšených teplotách. Svařovací drát je též vhodný ke svařování nestejnorodých a těžkosvařitelných materiálů a pancéřových desek. 

Cromarod 347 je rutilová potahovaná Nb stabilizovaná svařovací elektroda vhodná ke svařování Nb či Ti stabilizovaných 18% Cr/ 10% Ni austenitických korozivzdorných ocelí stupně 347 a 321. Je vhodná ke svařování při aplikacích, kde je požadována vysoká odolnost proti intergranulární korozi. 

Cromarod 253 je rutilová tavidlem potahovaná elektroda určená ke svařování materiálu s vysokou tepelnou odolností (1150 °C). Jádro tvoří plně legovaný drát, který vytváří 0,06% C / 22% Cr / 10,5% Ni / 0,17% N svár. Svařovací drát je vhodný ke svařování ve vertikální pozici směrem vzhůru. 

Cromarod 316 LV je rutilová potahovaná svařovací elektroda vhodná pro svařování tenkých částí z austenitické korozivzdorné ocele odolné proti kyselinám. Svařovací drát je vhodný ke svařování při vysokých svařovacích rychlostech ve vertikální pozici směrem dolů. Svařovací drát Cromarod 316 LV je vhodný ke svařování obkladů a vložek. 

Cromarod Duplex je rutilová potahovaná svařovací elektroda, která tvoří 24% Cr / 10% Ni / 3% Mo / 0,15% N austenitický-feritový duplexní korozivzdorný svár s obsahem feritu přiblžně FN 35. Svařovací drát vyniká snadným použitím a vysokou odolností proti vniku chloru. Vnesené teplo v rozmezí 0,5-2,5 KJ/mm je doporučeno pro správný poměr jednotlivých fází. 

Cromarod 318 je rutilová potahovaná Nb stabilizovaná svařovací elektroda navržená pro svařování Nb či Ti stabilizovaných 18% Cr / 12% Ni / 3% Mo austenitických korozivzdorných ocelí typu 318. Svařovací drát je vhodný pro svařování materiálů s pracovní teplotou nad 400 °C a může být použit pro svařování materiálu typu 316 používaného při zvýšené pracovní teplotě.